Inspiratoire stridor

Blog: inspiratoire stridor

In dit blog lees je meer over een inspiratoire stridor, of te wel de stridor bemoeilijkt de inademing ( en kan eventueel daarbij ook de uitademing bemoeilijken. Een inspiratoire stridor kan levensbedreigend zijn en wordt dan ook als eerste gecontroleerd wanneer je een patiënt beoordeeld aan de hand van de ABCDE – methodiek.

ABCDE- methodiek

De ABCDEF methode is ontwikkeld om op een snelle, eenduidige, systematische en gestructureerde manier een (potentieel) vitaal bedreigde patiënt te beoordelen of om een al opgenomen patiënt grondig te onderzoeken.
Ook wanneer een patiënt ineens afwijkende parameters laat zien, kun je met deze methodiek de patiënt systematisch in kaart brengen en mogelijke oorzaken van de verslechtering achterhalen en behandelen.

“Treat first what kills first”

“Treat first what kills first” is de gedachtegang van deze methodiek. Begin bij de A (Airway), want zonder een vrije ademweg kan er geen zuurstof naar de longen en zonder zuurstof geen leven.
Ga stap voor stap verder, los elk probleem in elke letter op, voordat je verder gaat met de volgende stap (m.u.v. circulatiestilstand, ga dan direct over op BLS/ ALS ).
Wanneer je stap voor stap de patiënt in kaart brengt aan de hand van deze methodiek los je als eerste alle levensbedreigende letsels/ stoornissen en daarna de niet- direct levensbedreigende stoornissen op.

ABCDEF - methode

Inspiratoire stridor

Een (inspiratoire) stridor kan veroorzaakt worden door een (sub)acute obstructie in de centrale luchtweg (trachea of hoofdbronchi), of door een obstructie van de bovenste luchtweg (orofarynx, nasofarynx en de larynx).
Een stridor kan potentieel levensbedreigende zijn. De eerste prioriteit is het veilig stellen van de luchtweg. Er kan, vooral bij een allergische reactie, snelle progressie optreden in minuten tot uren.

Een inspiratoire stridor geeft een gierend of piepend geluid tijdens de inspiratie (inademing) en is meestal al hoorbaar zonder stethoscoop.

Oorzaken inspiratoire stridor

Een ispiratoire stridor kan optreden door verschillende oorzaken:

Acuut:

 • Corpus alienum, een voorwerp in de mond of luchtpijp. Dit kan een vreemd voorwerp zijn, maar ook bloed/ braaksel/ een terug gevallen tong.
 • Aspiratie, braaksel dat in de luchtpijp/ longen terecht komt.
 • Allergisch angio oedeem, een allergische reactie op iets ( eten/ medicatie/ wesp)
 • Infectie/ ontsteking epiglottis
 • stemband oedeem ( bijvoorbeeld bij het debuteren van een patiënt)
 • stricturen na intubatie/ longtransplantatie

Over het algemeen niet acuut:

 • Door maligne oorzaken: zoals tumoren in het hoofd/ hals gebied/ longen, een stridor o.b.v. een tumor ontwikkeld zich vaak geleidelijk.

Symptomen inspiratoire stridor

De volgende symptomen zie je bij een patiënt naast een hoorbare ademhaling:

 • Angst, patiënten kunnen erg dyspnoeisch zijn, dit kan leiden tot angst en paniek, waardoor er nog meer een gevoel van dyspnoe wordt ervaren.
 • Dyspnoe
 • Hoesten
 • Hemoptoë
 • Pijn
 • Tachycardie

Therapie bij een inspiratoire stridor

 • O2– suppletie
 • Veilig stellen van de luchtweg:
  • Intubatie door arts ervaren in moeilijke luchtwegmanagement
  • Cricothyreotomie, tracheostomie
  • Interventie ten aanzien van uitlokkend moment zoals het verwijderen van een corpus alienum
  • Indien sprake van anafylactische reactie, kan vernevelen met adrenaline uitkomst bieden.
 • Bronchoscopie, om eventuele voorwerpen te kunnen verwijderen.

Kortom: een stirdor is een potentieel levensbedreigende situatie en dient onmiddellijk te worden onderzocht en behandeld. Vooral in eerste instantie de enorme angst van mensen. Kan er niet meer voldoende zuurstof worden ingeademd, dan raakt de patiënt buiten bewustzijn en moet er worden gestart met reanimatie.

LET OP: Deze tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aan deze tekst mogen geen rechten worden ontleend.