Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS)

Informatie over Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS)

Als eerste nog even in het kort: Wat is een bloeddruk en hoe komt de bloeddruk tot stand?

Bloeddruk

Bloed vervoerd zuurstof en essentiële stoffen die (de cellen van) je organen nodig zijn om te kunnen functioneren. Om het bloed door je lichaam te kunnen vervoeren pompt je hart bloed door je lichaam. Bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de vaatwand. 

Je hebt de systolische (bovendruk) bloeddruk –> het moment dat de ventrikels contraheren (de druk die moet worden overwonnen om het bloed je lichaam/ longen in te pompen) en je hebt de diastolische (onderdruk) bloeddruk –> het moment dat de ventrikels relaxeren en je kransslagaderen van bloed worden voorzien.

De bloeddruk is afhankelijk van de perifere weerstand in de bloedvaten ( deze kunnen wijder (vasodilatatie = minder druk) of nauwer (vasoconstrictie = meer druk) worden) en van het hart minuut volume. Het hart minuut volume, is zoals je kunt zien in de afbeelding, weer afhankelijk van je hart frequentie en slagvolume.

Hoe wordt de bloeddruk geregeld, m.a.w. hoe weet je lichaam wanneer er hypotensie, of juist hypertensie is? 

De bloeddruk wordt voornamelijk geregeld door neurale (zenuwstelsel = snelle) regulatie, maar de hormonale (langzame) regulatie van de bloeddruk is net zo belangrijk, maar duurt iets langer.

In het kort de snelle bloeddruk regulatie;
Het neurale systeem wordt geactiveerd door baroreceptoren (onderdeel van het zenuwstelsel) in de carotiden + de ph in het gehele lichaam, hierdoor weten de hersenen welke drukken er in het bloedvatenstelsel heersen.
Wanneer de bloeddruk te laag is, wordt het sympathisch zenuwstelsel geactiveerd, deze zorgt er voor dat de hartfrequentie wordt verhoogd en dus het hartminuutvolume.
Ook zorgt het sympathisch zenuwstelsel voor vasoconstrictie (bloedvat vernauwing).

Is de bloeddruk te hoog, dan registreren de baroreceptoren dit en vindt er vasodilatatie plaats (bloedvat verwijding).

Langzame bloeddruk regulatie;

De hormonale (= langzame) regulatie wordt door het RAAS gehandhaafd. RAAS staat voor: Renine Angiotensine Aldosteron Systeem.

De hersenen geven bij (dreigende) hypotensie een sein door aan de hypofyse, deze gaat ADH (Anti Diuretisch Hormoon) uitscheiden, met tot gevolg dat vocht wordt vast gehouden, waardoor je volume in de bloedvaten stijgt en dus de bloeddruk wordt verhoogd.

De nieren kunnen de bloeddruk reguleren op een andere manier: wanneer de bloeddruk, en daarmee de perfusie in nieren daalt geven zij renine af, samen met angiotensinogeen uit de lever wordt dit angiotensine I.

+ ACE (Angio Converterend Enzyme uit de longen ) wordt dit Angiotensine II.

Angiotensine II zorgt voor:

  • vasoconstrictie van de bloedvaten, dit verhoogd de perifere weerstand.
  • Uitscheiding van aldosteron in de bijnieren. Aldosteron zorgt voor natrium retentie en daarmee water retentie, dit zorgt voor meer volume.
  • Dorstprikkel, hiermee stijgt je bloedvolume. 

Dit alles zorgt ervoor dat de bloeddruk stijgt.

Aan de andere kant, wanneer deze bloeddruk te hoog wordt:

Atria rekken uit, hierdoor gaan zij ANF produceren (Atriale Natriuretische Factor) dit zorgt voor secretie van water en natrium en ADH wordt geremd.

Hiermee wordt dus constant naar een evenwicht gezocht.

Roze Sanita klompen met riempje kopen
MedSocks Liefde voor de zorg kopen
Verpleegkundige scharenset metallic rose kopen