ABCDEF – methode

eerste hulp verlenen

De ABCDEF methode is ontwikkeld om op een snelle, eenduidige, systematische en gestructureerde manier een (potentieel) vitaal bedreigde patiënt te beoordelen of om een al opgenomen patiënt grondig te onderzoeken. Ook wanneer een patiënt ineens afwijkende parameters laat zien, kun je met deze methodiek de patiënt systematisch in kaart brengen en mogelijke oorzaken van de […]

Lees verder…